Meet our Elementary teachers! 

(Click their photo to view their bio)

Kathy Callaway

Kathy Callaway

Faith Dodson

Faith Dodson

Emily Guth

Emily Guth

Bergen Pendleton

Bergen Pendleton

Amber Martin

Amber Martin